`

Siedleckie Towrzystwo Samorządowe ZAWSZE BLISKO LUDZI

Aktualności

Wybór ofert na konserwację nagrobka Konstantego Trętowskiego

Siedleckie Towarzystwo Samorządowe zawiadamia, że w postępowaniu na „Prace konserwatorskie nagrobka Konstantego Trętowskiego i Zofii z Ostrowskich Trentowskiej zlokalizowanego na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach (sektor 10, rząd A, nr 5 )  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


[Oferta nr 2]"CROATON" Konserwacja i Restauracja Obiektów Dzieł Sztuki
Sp. z o.o. - Paweł Sadlej Konserwator Dzieł Sztuki, 05-075 Warszawa Wesoła 
ul. Godebskiego 9/1

 

                          Cena brutto: 10 000,00 PLN

 

Wybrana oferta, jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert (cena), a także odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu:

 

[Oferta nr 1]  - Ewa Godwod, 05 -510 Konstancin Jeziorna, Czarnów
ul. Szmaragdowa 9

 

                        Cena brutto: 17 500,00 PLN

 

 

Zatwierdziła Komisja w składzie:

 

Jarosław Krzymowski – Przewodniczący STS

 

Mirosław Symanowicz – Skarbnik STS

 

Arkadiusz Mazurkiewicz – Członek Zarządu STS